Jdi na obsah Jdi na menu
 

Návštěva uprchlických rodin 6/2017

3. 9. 2017

V rámci projektu ,,Pomoci uprchlickým rodinám z východoukrajinského Donbasu,, jsme koncem června vyrazili na 4. Misijní výjezd na Zakarpatskou Ukrajinu.

Díky finanční a modlitební podpoře NF Nehemie, misijního fondu AC a sboru AC Varnsdorf (vč.stanice AC v Litoměřicích a dalších dárců) jsme z Boží milosti přivezli na Ukrajinu více než 100 000,-Kč vč. praktických věcných darů. Cílem letošního výjezdu bylo navštívit námi podporované rodiny a finanční podpora nově vznikajícího sboru v Berehovu, který založili uprchlíci z Donbasu a jehož pastorem je námi podporovaný br. Roman Kravčenko.

Ubytování jsme si domluvili v rozestavěném penzionu, v Kosinu (nedaleko Berehova a na dohled termálním lázním), kde měl práci Roman Kravčenko i jeho syn. 

V pátek se chystáme do Mukačeva za Genadijem a jeho početnou rodinou s adoptovanými dětmi. Setkání s Genadijem a jeho rodinou bylo velmi vřelé. Po obědě jsme vyrazili na procházku do města, kde nás zastihla velká bouřka s obrovským množstvím vody. Když voda trochu opadla, tak jsme se šli ještě projít do zrekonstruovaného městského parku a nábřeží a potom jsme se svezli na velikém ruském kole (ø18m), abychom viděli Mukačevo z ptačí perspektivy.

V sobotu ráno jsme se s Romanem vydali k jejich budoucímu pozemku, který dostanou od státu jako náhradu za jejich dům, jenž zasáhla raketa a úplně ho zničila. Je to rovina zarostlá plevelem a bodláčím. Jeho rodině bude náležet plocha 60x100m. Aby se tam mohlo alespoň něco zasadit, tak se to tam bude muset všechno vysekat, odvozit, zorat… Naše finanční pomoc snad už popostrčí schvalovací řízení a pozemek bude oficiálně předán rodině Romana Kravčenka.

Poté jsme odjeli na základnu Royal Rangers navštívit Sašu Soljanyka (pastora Ivana), kde jsme byli ubytováni minulý rok na podzim. Po obědě jsme jim předali dárky a finanční podporu, za kterou byli velmi vděční. Na základně probíhal sobotní výcvik místních Royal Rangers, kteří dopoledne absolvovali překážkovou dráhu spojenou s plazením se v bahně… Nejprve vedoucí a zítra děti. Saša nám též nabízel možnost překonat tuto dráhu, leč nikdo z nás neměl dostatek odvahy a hlavně náhradního oblečení  J. Jako dárek jsme místní skupině RR předali nový dalekohled na výlety. Jejich radost byla odzbrojující. Večer probíhal na základně duchovní program pro děti. Naše děvčata se programu též zúčastnila. Saša prostě děti miluje a oni ho též mají velmi rádi. Všichni jsme z toho měli velmi dobrý pocit. Večer jsme společně připravili oheň a opekli si ukrajinské šašliky. Do penzionu jsme odjížděli až za tmy. Z takovéhoto neformálního setkání byli všichni povzbuzeni.

V neděli dopoledne jsme šli na oběd k Romanovi a po té na shromáždění do Berehovského sboru. Tento zatím malý sbor jsme finančně podpořili částkou 1000€, kterou použijí na zaplacení ročního pronájmu sálu, kde se scházejí. Dále jsme měli možnost malinko představit náš projekt v rámci NF Nehemia a našeho domovského sboru AC Varnsdorf. Bratři z našeho týmu Tonda a Petr měli krátké svědectví. 

Večer jsme se sešli u společného stolu a každý z nás se mohl vyjádřit k tomu, co ho zaujalo a čím byl obohacen během tohoto výjezdu. Mohli jsme si tak uvědomit, že naše pomoc je zde velmi potřebná. Duchovní potenciál těchto bratří, podpořený naší finanční pomocí se může zmnohonásobit ve prospěch Božího království.

 

Děkujeme všem, kteří nás podpořili jak duchovně,  materiálně, tak i finančně na našem výjezdu. Bez Vás by naše pomoc nebyla možná. Děkujeme též NF Nehemia za medializaci projektu a misijnímu odboru AC za podporu projektu zakládání sboru v Berehovu.

Jiří a Naďa Kašparovi   

Z pozdějších reakcí na naši návštěvu vybíráme:

Saša už reagoval na dar, který jsme jim dali a to byl jednoplotýnkový indukční vařič, který jim uspoří velkou část výdajů za elektřinu. Vaří už jenom na něm. J   Za šampóny a kosmetický balíček též děkují – moc se jim to hodí. Peníze použijí na splacení dluhu za opravu auta a další potřeby – návštěva jeho maminky i maminky jeho ženy, které zůstali na Donbasu.